Производителност на труда, заети лица и отработено време през 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни за 2019 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает се увеличава с 3.0% в сравнение с предходната година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: