Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, януари 2020 година

Публикувано на: 28.02.2020 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през януари 2020 г. нараства с 0.3% в сравнение с предходния месец и с 4.3% спрямо януари 2019 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през януари 2020 г. нараства с 0.3% спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистриран ръст от 4.7%. 

Прессъобщение