Превозени товари и пътници и извършена работа през четвъртото тримесечие на 2019 г. по видове транспорт (предварителни данни)

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2019 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2018 г. е отчетен спад както при превозените товари, така и при извършената работа от товарния сухопътен и воден транспорт.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. превозените пътници и извършената работа от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) се увеличават спрямо същия период на предходната година, съответно с 1.4 и 12.3%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: