Инфлация и индекси на потребителските цени за януари 2020 година