Премини към основното съдържание

Основни резултати от наблюдението на работната сила през четвъртото тримесечие на 2019 година

Публикувано на: 14.02.2020 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2019 г. коефициентът на безработица е 4.1%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 74.9%. 

Прессъобщение
Статистическа област