Индекси на промишленото производство през декември 2019 година

По предварителни данни през декември 2019 г. при сезонно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран спад от 1.8% в сравнение с ноември 2019 година. През декември 2019 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство е с 1.5% под равнището на съответния месец през 2018 година.

Прессъобщение: