Инфлация и индекси на потребителските цени за декември 2019 година