Индекс на разходите на работодателите за труд през третото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на НСИ през третото тримесечие на 2019 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 10.0% спрямо третото тримесечие на 2018 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: