Икономически сметки за селското стопанство през 2019 година (първа оценка)

Според първата оценка на икономическите сметки за селското стопанство крайната продукция по базисни цени от отрасъл „Селско стопанство“ през 2019 г. възлиза на 8 318.0 млн. лв., което е с 1.7% по-малко в сравнение с предходната година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: