Споразумение за двустранно сътрудничество подписаха НСИ и Централното бюро по статистика на Палестина

Българските статистици ще си сътрудничат с палестинските си колеги в областта на макроикономическата, демографската, бизнес статистиката и работата с потребителите на статистически данни, ще обменят идеи и информация в съвместни дейности. Това предвижда Споразумението за двустранно сътрудничество в областта на статистиката, което подписаха председателят на НСИ Сергей Цветарски и д-р Ола Ауад, председател на Централното статистическо бюро на Палестина.

Официалната церемония се състоя в Рамалла на 16 декември и в нея участваха Георги Миленов, ръководител на Дипломатическото представителство на България в Рамалла, и д-р Амал Жадо, заместник-секретар на Министерството на външните работи на Палестина.

Д-р Ола Ауад благодари на Националния статистически институт и българските си колеги за приятелството и готовността за сътрудничество и изрази ангажираността на Централното бюро  по статистика на Палестина да продължи да задълбочава връзките си с България в областта на статистиката.

Председателят на НСИ Сергей Цветарски поздрави екипа на Централното бюро по статистика на Палестина за усилията, които направиха възможно подписването на това споразумение, и изрази желанието на българската страна да даде нов тласък на двустранните отношения и да подпомага палестинските статистици във всички аспекти, които биха били полезни за развитието на Централното статистическо бюро на Палестина.

В изказването си д-р Амал Жадо подчерта подкрепата на НСИ за Централното бюро по статистика на Палестина и важната роля, която статистиката играе за стратегическото планиране на политическо, икономическо, социално и културно равнище. Георги Миленов заяви готовността на българската страна да продължава ползотворното сътрудничество с палестинската страна.

В рамките на официалната церемония бяха направени презентации, свързани с историята на Палестинското бюро по статистика, постиженията му, усилията, които полага в сферата на устойчивото развитие, както и последователната работа за укрепване и развитие на капацитета на бюрото. Представена бе и подготовката за второто земеделско преброяване, което ще се проведе в Палестина.