Инфлация и индекси на потребителските цени за ноември 2019 година