Индекси на строителната продукция през октомври 2019 година

По предварителни данни през октомври 2019 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.1% над равнището от предходния месец. През октомври 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 3.1%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: