Използване на информационни и комуникационни технологии в предприятията през 2019 година

Резултатите от проведеното през 2019 г. изследване сред предприятията с 10 и повече заети лица показват, че 95.7% от тях използват компютри, а 93.7% имат достъп до интернет.

Прессъобщение: 
Статистическа област: