Премини към основното съдържание

Основни резултати от наблюдението на работната сила през третото тримесечие на 2019 година

Публикувано на: 14.11.2019 - 11:00

През третото тримесечие на 2019 г. коефициентът на безработица е 3.7%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 76.3%.

Прессъобщение
Статистическа област