Обучение на експерти от Република Азербайджан в областта на човешките ресурси

На 11 и 12 ноември 2019 г. Националният статистически институт беше домакин на обучение на експерти от Държавния статистически комитет на Република Азербайджан на тема „Управление на човешките ресурси и стратегия за обучение“. Визитата се провежда в рамките на проект „Подкрепа от страна на Европейския съюз на Държавния статистически комитет на Република Азербайджан за постигане на европейските стандарти“, EuropeAid/138625/DH/SER/AZ, в който НСИ участва като партньор в консорциум заедно с ICON Institute, Федералната статистическа служба на Германия, Статистическия институт на Нидерландия и Статистическата служба на Литва.

Дневният ред на обучението включваше широк кръг от теми за мястото и ролята на отдел „Човешки ресурси“ в организационната структура на НСИ, както и запознаване със Системата за атестиране на служителите и съставянето на годишния план за обучение на служителите в НСИ.

Експертите от Азербайджан бяха запознати от своите колеги от отдел „Човешки ресурси“ в НСИ и с провежданите програми за стажанти, формите на обучение на статистици и кооперирането в тази област с университетите в страната.

Беше споделен опит и се проведоха дискусии по въпросите за заплащането на служителите, разработените и прилагани въпросници, целящи оценка на удовлетвореността от курсовете за обучение и на причините за текучеството сред служителите. В заключение участниците бяха запознати с дейността на Учебния център на НСИ в Сливек и за участието на НСИ в обучението на млади статистици от страните от Западните Балкани и от страните от Европейската политика на добросъседство - Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна.