Инфлация и индекси на потребителските цени за октомври 2019 година