Дефицит и дълг на институционален сектор „Държавно управление” в Република България през 2018 година (окончателни данни)

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2018 г. институционален сектор „Държавно управление“ отчита бюджетен излишък от 1 921 млн. лв., или 1.8% от БВП на България.

Дългът на България за 2018 г. е в размер на 24 431 млн. лв., или 22.3% от БВП.

Прессъобщение: 
Статистическа област: