Премини към основното съдържание

Икономически сметки за селското стопанство за 2018 година (предварителни данни)

Публикувано на: 21.10.2019 - 11:00

Въпреки отбелязаното увеличение в стойността на крайната продукция, произведена в селското стопанство с 2.7%, доходите на земеделските стопанства през 2018 г. намаляват в сравнение с предходната година. Брутната добавена стойност намалява с 2.5%, нетният опериращ излишък/смесен доход - с 5.4%, а нетният предприемачески доход  - с 8.7%.

Прессъобщение
Статистическа област