БВП - Заети лица и отработени човекочасове - национално ниво (Тримесечни данни)