Обучение на експерти от Република Азербайджан в областта на краткосрочната бизнес статистика

От 15 до 18 октомври 2019 г. Националният статистически институт беше домакин на обучение на експерти от Държавния статистически комитет на Република Азербайджан на тема „Обмен на знания и добри практики в областта на изчисляването на индекси на цени на производител в промишлеността и услугите“. Обучението се провежда в рамките на проект „Подкрепа от страна на Европейския съюз на Държавния статистически комитет на Република Азербайджан за постигане на европейските стандарти“, EuropeAid/138625/DH/SER/AZ, в който НСИ участва като партньор в консорциум заедно с ICON Institute, Федералната статистическа служба на Германия, Статистическия институт на Нидерландия и Статистическата служба на Литва.

Дневният ред на обучението включваше  широк кръг от теми в областта на методологията и подобряване на индикаторите за цените на производител, по-конкретно запознаване с методите за събиране на необходимата информация, оценка на качеството, изчисляване на индексите на цените на производител в промишлеността и услугите, функциониране на Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“, както и бъдещо развитие на индикаторите във връзка с изискванията на новия рамков регламент, интегриращ бизнес статистиката (FRIBS).

По време на визитата азербайджанските експерти  посетиха и гр. Пловдив, където имаха възможност да се запознаят с работата на Териториално статистическо бюро - Юг, и провеждането на статистическите изследвания в областта на краткосрочната бизнес статистика на регионално ниво.