Европейска олимпиада по статистика за ученици 2020: създайте своя екип и участвайте!

Европейската олимпиада по статистика за ученици 2020 започва! Учениците от средните училища от 17 държави ще премерят сили първо на национално, а след това на европейско ниво в третото поред състезание по статистика.

Европейската олимпиада по статистика (EОС) е състезание, в което екипи от ученици в средните училища решават статистически задачи, интерпретират данни и изготвят статистически анализи. Целта е да се повиши статистическата им култура. Същевременно учителите се насърчават да използват нови образователни материали на основата на официалната статистика.

Състезанието се провежда в два кръга:

1. национален кръг, по време на който учениците се състезават с връстниците си в собствената си страна, отговаряйки на въпроси, съответстващи на тяхното обучение, и

2. европейски кръг, при който финалистите в националния кръг създават видеоклипове на статистическа тема и представят своите държави на европейско ниво.

През учебната 2017 - 2018 година Евростат и 11 европейски държави проведоха първата Европейска олимпиада по статистика. В нея взеха участие над 11 000 ученици. Наградените видеоклипове разказваха по интересен и оригинален начин защо официалната статистика е важна за съвременното общество.

Във второто издание на EОС, което се проведе през учебната 2018 - 2019 година, се състезаваха 12 000 ученици от 14 държави. Двата отличени видеоклипа интерпретираха най-убедително темата „Европа в огледалото на статистиката“. Използвайки официалната статистика, участниците трябваше да направят сравнение между  своята страна или регион и други европейски държави и региони.

Добре дошли на новите участници! Пет нови държави ще вземат участие в олимпиадата: Ирландия, Литва, Норвегия, Румъния и Унгария.

Регистрацията за националния кръг в повечето страни вече започна. За допълнителна информация посетете началната страница на Европейската олимпиада по статистика в интернет на адрес: https://www.nsi.bg/esc-2020/