Инфлация и индекси на потребителските цени за септември 2019 година