Второто обучение на млади статистици от Западните Балкани завърши с въпроси за шампиони

Обучението на 20 млади статистици от страните от Западните Балкани - Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Република Северна Македония, Сърбия и Черна гора, както и от България приключи с тест за оценка на придобитите от курса знания. Всички участници се справиха отлично с теста, което доведе до провеждането на допълнителни два кръга с въпроси за шампиони. След оспорвана борба победител в надпреварата беше отборът с представители от Черна гора, Сърбия и Босна и Херцеговина.

Курсът „Въведение в теорията и организацията на статистическите изследвания“, проведен в Учебно-квалификационния център на НСИ в с. Сливек, област Ловеч, беше реализиран в рамките на програма „Изграждане на административен капацитет и демократични институции“ на Министерството на външните работи на Р България. Програмата на обучението беше разработена и изпълнена съвместно с Университета за национално и световно стопанство - София.

В продължение на два дни младите статистици имаха възможност да се запознаят с основните понятия в статистическата теория и организацията на извадковите статистически изследвания, представени от доц. д-р Александър Найденов от УНСС.

През останалите два дни експерти от НСИ споделиха опита си в провеждането на статистическите изследвания. Любомира Димитрова, Светослава Филипович, Милка Гълъбова, Расим Рюстем, Елена Бакалова, Валентин Чавдаров и д-р Галя Статева разказаха за своята работа в областта на краткосрочната бизнес статистика, структурната бизнес статистика, наблюдението на работната сила, демографската и социалната статистика, макроикономическата статистика и националните сметки, както и иновативното използване на алтернативни източници на данни (Big Data). Разнообразието от теми и добрата подготовка на лекторите дадоха възможност на младите статистици да вземат активно участие в последвалите дискусии.

В края на заниманията д-р Богдан Богданов, заместник-председател на НСИ, проведе кръгла маса, посветена на различни теми, представляващи интерес за младите статистици - Националната статистическа система на Република България, доверието в официалната статистика, възможностите за кариерно развитие в статистическите служби.

Курсът беше закрит от Сергей Цветарски, председател на НСИ, който връчи сертификати на всички участници, подписани от него и ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. В заключение Сергей Цветарски представи своите виждания за бъдещото развитие на европейската статистика, бъдещия образ на младия статистик, нуждата от развитие на сътрудничеството в нашия регион и необходимостта от постоянно самоусъвършенстване на младите статистици като гаранция за успешно професионално развитие.

От името на всички участници представителят на отбора победител благодари за сърдечното посрещане и интересните лекции, както и за възможността да се запознаят с България при посещенията си в Ловеч, Велико Търново и София.