НСИ - за втори път домакин на обучение на млади статистици от Балканския регион

За втора поредна година Националният статистически институт организира обучение на млади статистици от страните от Западните Балкани - Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Република Северна Македония, Сърбия и Черна гора. В обучението участват и техни български колеги. Курсът се организира съвместно с Центъра за статистически изследвания към Университета за национално и световно стопанство (УНСС) - София, в периода 30 септември - 5 октомври 2019 г. в Учебно-квалификационния център „Сливек“ на Националния статистически институт.

Обучението се осъществява в рамките на програмата на Министерството на външните работи на България „Изграждане на административен капацитет и демократични институции“, чиято цел е чрез споделяне на опит и експертиза да помогне за укрепване на институционалния и административния капацитет на страните партньори от Западните Балкани и Черноморския регион.

В рамките на курса 20-те млади експерти от страните от Западните Балкани и България ще се запознаят както с основните понятия на статистическата теория, така и със спецификите на статистическите изследвания в областта на бизнес статистиката, макроикономическата статистика, демографската и социалната статистика, Big Data и алтернативните източници на данни.

Сред акцентите в теоретичната част например са особеностите на извадковите изследвания - техните основни характеристики, организация и видове. Обучението включва и представяне на добри практики от провежданите в България статистически изследвания в различни области на живота и от всекидневната работа на НСИ, както и съвременните тенденции и нови методи за събиране на данни, в това число т.нар. Big Data. В част от модулите са включени практически казуси и задачи, на които участниците ще трябва да намерят решение.

Курсът в Сливек е продължение на политиката на НСИ за задълбочаване на регионалното сътрудничество в областта на статистиката. Тази политика е заложена и в Многогодишната статистическа програма на Евростат за периода 2013 - 2020 г. и има за цел да доведе до синхронизиране на статистиката в тези страни с европейските стандарти. Националният статистически институт е търсен и надежден партньор на статистическите служби от балканските страни в процеса на въвеждане на европейските изисквания и стандарти, осигуряващи качество и надеждност на произвежданата статистическа информация.