Инфлация и индекси на потребителските цени за август 2019 година