Експерти от НСИ обучават украински статистици в областта на статистиката на образованието

От 9 до 13 септември  експерти от Държавната статистическа служба на Украйна са на посещение с цел обучение в Националния статистически институт.

Целта на обучението е българските статистици да предадат своя опит в организирането и провеждането на изследванията в областта на статистиката на образованието, като фокусът е върху учението през целия живот и образованието и обучението на възрастни.

Срещата беше открита от Сергей Цветарски - председател на Националния статистически институт, който приветства гостите и представи накратко визията на НСИ за изграждане и развитие на модерна държавна статистика.

Експертите от дирекция „Демографска и социална статистика“, отдел „Статистика на образованието и културата“, запознаха своите колеги от Украйна с практиката на България в областта на статистиката на образованието и по-специално с това как да бъде подобрено събирането на данни във връзка с изискванията на Европейската комисия и международната статистическа практика.

Подробно бяха разгледани изследванията на НСИ, провеждани по европейски регламенти: „Изследване на образованието и обучението за възрастни“ (AES), „Наблюдение на продължаващото професионално обучение“ (CVTS), ежегодно подаваните данни за образованието и образователните системи (UOE), както и картографирането на националните програми по Международната стандартна класификация на образованието (ISCED 2011). Гостите от Украйна ще се запознаят и с опита на Териториално статистическо бюро - Североизток в провеждането на изследвания в областта на образованието на регионално ниво.

Посещението на украинските статистици продължава добрите традиции за обмяна на опит между Националния статистически институт и Държавната статистическа служба на Украйна.

Визитата се финансира чрез инструмента на Европейската комисия за прилагане на достиженията на Общностното право TAIEX, в рамките на който се предоставя краткосрочна техническа помощ под формата на семинари, посещения с цел обучение и експертни мисии. Страни бенефициенти по TAIEX са страните кандидатки и потенциални кандидатки за членство в ЕС, а от юни 2006 г. - Русия и страните от Европейската политика на добросъседство (в т.ч. Алжир, Армения, Азербайджан, Беларус, Египет, Грузия, Израел, Йордания, Ливан, Либия, Молдова, Мароко, Палестина, Сирия, Тунис и Украйна).