Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.5% на БВП през второто тримесечие на 2019 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2018 г. по предварителни оценки.

Прессъобщение: 
Статистическа област: