Дейност на финансовите предприятия и на сдруженията и фондациите през 2018 година (предварителни данни)

В Националния статистически институт по предварителни данни годишен отчет за дейността си през 2018 г. са представили 52 лицензирани застрахователя, 9 пенсионноосигурителни дружества и 28 управлявани от тях пенсионни фонда, 257 специализирани инвестиционни предприятия и 9 727 сдружения и фондации.

Прессъобщение: 
Статистическа област: