Правила за използване на специални символи при подготовка и разпространение на статистически издания