Инфлация и индекси на потребителските цени за юли 2019 година