Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юни 2019 година

По предварителни сезонно изгладени данни през юни 2019 г. оборотът в раздел Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени запазва нивото си от предходния месец.

Прессъобщение: