Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2018 година

През 2018 г. с осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 25 165 извършени престъпления. Осъдените лица с влезли в сила присъди през 2018 г. са 23 973.

Прессъобщение: 
Статистическа област: