Инфлация и индекси на потребителските цени за юни 2019 година