НСИ стана първата българска институция - член на ОИСР

„Изключително ми е приятно да приветствам Националния статистически институт като член на Комитета по статистика и политики в областта на статистиката (CSSP) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие“. Това се казва в писмо на Мартин Дюран, главен статистик и директор по статистика и данни на ОИСР, до председателя на НСИ Сергей Цветарски. Така НСИ става първата българска институция, получила равни права в сферата си на компетентност с държавите - членки на ОИСР.

В писмото се подчертава, че от няколко години България е активен участник в Комитета по статистика и политики в областта на статистиката, присъединила се е към Препоръката за добри статистически практики на ОИСР и напълно отговаря на критериите да бъде асоцииран член.

Оттук нататък НСИ ще участва във всички сесии на Комитета по статистика и политики в областта на статистиката и в процеса на вземане на решения равноправно с държавите - членки на ОИСР. Националният статистически институт беше официално приветстван в срещите на Комитета в края на юни в Париж, където беше представен от заместник-председателя на НСИ Диана Янчева.

Занапред българските статистици ще имат възможност да се включват в официални или експертни и консултативни групи по определени проблеми, както и в официалните помощни органи на Комитета по статистика и политики в областта на статистиката. Това е още едно признание за високите професионални стандарти и качеството на работа на експертите в Националния статистически институт.