Обучение на експерти от Азербайджан в областта на статистическите класификации

От 24 до 28 юни 2019 г. Националният статистически институт беше домакин на обучение на експерти от Държавния статистически комитет на Република Азербайджан на тема „Приложение на международните статистически класификации в отделните статистически области“. Обучението се провежда в рамките на проект „Подкрепа от страна на Европейския съюз на Държавния статистически комитет на Република Азербайджан за постигане на европейските стандарти“, EuropeAid/138625/DH/SER/AZ, в който НСИ участва като партньор в консорциум заедно с ICON Institute, Федералната статистическа служба на Германия, Статистическия институт на Нидерландия и Статистическата служба на Литва.

Дневният ред на обучението включваше  широк кръг от теми в областта на разработването, поддържането и приложението на статистическите класификации, които бяха представени от водещи експерти от НСИ, Министерството на земеделието, храните и горите и Министерството на труда и социалната политика. По време на визитата азербайджанските експерти се обучаваха и в Учебния център на НСИ в с. Сливек, а  с приложението на статистическите класификации на регионално ниво бяха запознати  чрез посещение на Териториално статистическо бюро - Североизток.