Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, май 2019 година

Публикувано на: 28.06.2019 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през май 2019 г. остава непроменен в сравнение с предходния месец и нараства с 2.8% спрямо май 2018 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2019 г. намалява с 0.1% спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистриран ръст от 3.4%.

Прессъобщение