Индекс на разходите на работодателите за труд през първото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на НСИ през първото тримесечие на 2019 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 12.9% спрямо първото тримесечие на 2018 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: