Равнища на потребителски цени за 2018 година

Равнищата на цените за „Храни и безалкохолни напитки“ през 2018 г. варират от 66% в Румъния до 130% в Дания от средното за ЕС.

Прессъобщение: 
Статистическа област: