Премини към основното съдържание

Издателска дейност през 2018 година (издадени книги и брошури и продължаващи издания)

Публикувано на: 20.06.2019 - 11:00
 
В България през 2018 г. са издадени:
• 9 842 книги и брошури с годишен тираж 11 262 хиляди
• 239 вестника с годишен тираж 216 037 хиляди
• 607 списания и бюлетини с годишен тираж 14 786 хиляди
• 98 периодични сборника с годишен тираж 18 хиляди.
 
Прессъобщение
Статистическа област