Инфлация и индекси на потребителските цени за май 2019 година