Заключителна международна конференция по проект „Свързани отворени статистически данни“

Националният статистически институт и Евростат организират съвместна заключителна конференция по проектСвързани отворени статистически данни“, която ще се проведе на 27 и 28 май 2019 г. в хотел Хилтън, София, България. Ще участват около 70 представители на Евростат, статистическите служби на държавите - членки на Европейския съюз, и присъединяващите се страни, институции и изследователски организации в България.

Проект „Свързани отворени статистически данни“ се изпълнява в партньорство от националните статистически служби на България, Франция, Италия и Ирландия.

Основните цели на проекта са:
  • Определяне на значимостта на свързаните отворени данни за Европейската статистическа система и други заинтересовани страни
  • Предоставяне на устойчиви решения, които могат да се използват повторно от други потребители
  • Изграждане на общност от практики в рамките на Европейската статистическа система и международната общност на официалните статистически служби.

По време на водещото събитие в областта на свързаните отворени данни ще бъдат представени и резултатите от дейността по проекта.

Същевременно конференцията е форум, на който ще се обсъдят възможностите и начините за публикуване и свързване на отворени данни и ще се представят добри практики в тази област от различни статистически служби и изследователски организации. Ще бъдат дискутирани въпроси за бъдещето на свързаните отворени данни, как да се използва най-добре постигнатото по проекта до момента и възможностите за внедряване в практиката.

Подробна информация за събитието и проекта можете да намерите на: https://ec.europa.eu/eurostat/cros/LOSfinalEvent_en.