Премини към основното съдържание

Основни данни за културата в Република България през 2018 година

Публикувано на: 22.05.2019 - 11:00
 
През 2018 г. в страната функционират следните културни институции:
 174 музея с музеен фонд 7 419 хил. фондови единици;
 75 театъра, организирали 15 155 представления, посетени от 2 389 хил. зрители;
 51 музикални колектива;
 47 библиотеки с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни единици;
 69 кина с 226 киноекрана.
 
Прессъобщение
Статистическа област