Премини към основното съдържание

България и ЕС: Брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2019 година (експресни оценки)

Публикувано на: 15.05.2019 - 16:40

Брутният вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2019 г. се увеличава с 0.5% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 1.1%.

Прессъобщение
Статистическа област