Премини към основното съдържание

Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2019 година

Публикувано на: 15.05.2019 - 11:00

През първото тримесечие на 2019 г. коефициентът на безработица е 5.0% - с 0.7 процентни пункта по-нисък в сравнение с първото тримесечие на 2018 година.

Прессъобщение
Статистическа област