Първа българо-гръцка трансгранична среща между националните статистически офиси на България и Гърция

Трансгранична среща между представители на Националния статистически институт на Република България (НСИ) и Статистическата служба на Гърция (ЕЛСТАТ) се проведе за първи път в периода 22-23 април 2019 година. Първия ден заседанието се състоя в Кърджали, а втория - в Ксанти.  В тях участваха  председателите на статистическите служби на България и на Гърция – Сергей Цветарски и Атанасиос Танопулос,  директорът на кабинета на председателя на Статистическата служба на Гърция Апостолос Касапис, и.д генералният директор, отговарящ за статистическите изследвания в ЕЛСТАТ, Василики Бенаки-Киприоти, представители от централните офиси и от регионалните териториални статистически бюра на България и Гърция.

Срещите се проведоха в рамките на взаимната договореност между председателите на НСИ и ЕЛСТАТ за засилване на сътрудничеството между двете институции, постигната през 2018 година.

Домакин на първия ден от срещата бе Националният статистически институт. При откриването председателят на НСИ Сергей Цветарски подчерта, че това е само началото на сътрудничеството между двата института, които са част от Европейската статистическа система. Председателят на ЕЛСТАТ  Атанасиос Танопулос изрази подкрепа си за развитието на българо-гръцките отношения в областта на статистиката, както на централно, така и на регионално равнище.

Участниците бяха запознати с Националната статистическа система на България и с дейността на Териториално статистическо бюро – Юг. Правната рамка, структурата, предизвикателствата и проблемите на ТСБ – Юг бяха сред темите, представени пред гръцките колеги, което даде възможност на гостите да се запознаят с дейността на НСИ на регионално равнище.  

Домакин на втория ден бе ЕЛСТАТ, а българските гости бяха запознати с Националната статистическа система на Гърция, целите пред Националната статистическа програма за периода 2020 – 2022 година, както и със сравнителни статистически данни за търговията и туризма между двете страни и с подготовката на Преброяването на земеделските стопанства през 2020 г.  Продължи и обсъждането на работата на регионалните статистически бюра в двете страни, проблемите пред тях и решенията, предлагани от всяка от двете институции.

Срещата завърши с ползотворна дискусия за бъдещото развитие на двустранните отношения между НСИ и ЕЛСТАТ. Бе взето решение да  бъде подписан Меморандум за двустранно сътрудничество в областта на статистиката, както и план със дейности към него. Двете страни предложиха теми, които да бъдат включени в бъдещите документи – съвместна работа по показателите за устойчиво развитие на ООН, разработване на сравнителни статистически данни за двете страни, подобряване на регионалната статистика, обучение на млади статистици от България и Гърция и т.н.

Сергей Цветарски и Атанасиос Танопулос потвърдиха намерението си да задълбочат сътрудничеството между НСИ и ЕЛСТАТ поеха ангажимент за регулярни двустранни срещи и в бъдеще, като дадоха висока оценка на първата трансгранична среща, която премина в изключително топла атмосфера на разбирателство и добросъседство.