Дефицит и дълг на сектор „Държавно управление” в Република България през 2018 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт през 2018 г. институционален сектор „Държавно управление“ отчита бюджетен излишък от 2 149 млн. лв., или 2.0% от БВП на България.

Дългът на България за 2018 г. е в размер на 24 430 млн. лв., или 22.6% от БВП.

Прессъобщение: 
Статистическа област: