Премини към основното съдържание

Наблюдение на структурата на заплатите 2018 - хартиен носител

Попълнената на хартиен носител информация се предоставя в Отделите статистически изследвания към Териториалните статистически бюра на НСИ до 17 юни 2019 година. Препоръчваме Ви предварително да се запознаете с указанията за попълване на статистическата карта.

PDF Част А. Информация за местната единица

PDF Част Б. Информация за наетите лица

PDF Указания за попълване на статистическата карта

Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011

Контакти в ЦУ на НСИ и ТСБ за допълнителна информация.