Индекс на разходите на работодателите за труд през четвъртото тримесечие на 2018 година

По предварителни данни на НСИ през четвъртото тримесечие на 2018 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 5.1% спрямо четвъртото тримесечие на 2017 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: