График на дежурствата

Във връзка с наближаване на крайния срок за подаване на Годишните отчети за дейността на предприятията по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за отчетната 2018 г., НСИ организира дежурства до 30 април в извънработно време за предоставяне на технически и методологически консултации.
 
ГРАФИК на дежурствата
Дата Смяна Техническа поддръжка Телефон фиксиран Телефон мобилен
02/9857 (Виваком)
22.4.2018 08.00-09.00 Цветелина Раковска 509 0 877 361 193
17.30-20.00 Лидия Кръстева 616 0 877 357 437
23.4.2018 08.00-09.00 Царевна Пейчинова 533 0 877 140 356
17.30-20.00 Цанка Лазарова 118 0 877 140 627
24.4.2018 08.00-09.00 Теодора Стефанова 721 0 877 306 637
17.30-20.00 Цветелина Раковска 509 0 877 361 193
25.4.2018 08.00-09.00 Ирина Билковска 582 0 877 140 356
17.30-20.00 Цанка Лазарова 118 0 877 140 627
30.4.2018 08.00-09.00 Ангел Вуков 233 0 877 359 662
17.30-20.00 Ирина Билковска 582 0 877 140 356
Дата Смяна Методолози Телефон фиксиран Телефон мобилен
02/9857 (Виваком)
22.4.2018 08.00-09.00 Веселина Маринова 106 0 877 140 328
17.30-20.00 Катерина Кленовска 439 0 877 146 970
23.4.2018 08.00-09.00 Десислава Асенова 477 0 877 146 970
17.30-20.00 Юлия Георгиева 194  
24.4.2018 08.00-09.00 Ирена Янакиева 176 0 877 140 553
17.30-20.00 Кармен Искрова 160 0 877 140 458
25.4.2018 08.00-09.00 Йорданка Лашкова 156 0 877 140 495
17.30-20.00 Кармен Искрова 160 0 877 140 458
30.4.2018 08.00-09.00 Мария Венкова 603  
17.30-20.00 Анелия Вихърова 129 0 877 140 553