Премини към основното съдържание

България и ЕС: Брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2018 година (предварителни оценки)

Публикувано на: 07.03.2019 - 15:10

Брутният вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2018 г. се увеличава с 0.3% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.8%.

Прессъобщение